Publicatie Directeur

Deze website is eigendom van de heer Markus Doering en de heer Markus Doering is, in zijn hoedanigheid van algemeen directeur, de publicatiedirecteur.

Handelsnaam: Mr. Markus Doering – Château Le Juge

Rechtsvorm: Enige handelaar

Adres: Le Juge, 33210 PREIGNAC

Tel.: +33 9 71 27 25 74

E-mail: info (at) le-juge.fr

SIRET: 838 022 184 00017

R.C.S. Bordeaux 

APE: 5520Z

BTW-nummer: FR00838022184

Hosting

Hosting wordt verzorgd door IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D-56410 Montabaur. Hoofdkantoor Montabaur, Rechtbank Montabaur, HRB 24498, BTW-nummer: IONOS SE: DE815563912, E-mailadres van IONOS SE: info@ionos.de

Informatietechnologie en vrijheden

De door de heer Markus Doering verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd. In geen geval zullen deze gegevens worden bekendgemaakt of verkocht aan derden. Overeenkomstig artikel 34 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978 heeft u recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die u betreffen.

De gebruiker kan dit recht uitoefenen door zijn verzoek per e-mail te richten aan de beheerder van de site op het adres info (at) le-juge.fr of per post op het volgende adres: Markus Doering, Le Juge, 33210 PREIGNAC.

Rechten en reproductie

Alle elementen op de site www.le-juge.eu (teksten, grafische charters, video’s, iconen, databanken, afbeeldingen, enz.) zijn beschermd door de bepalingen van de artikelen L335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom. Bijgevolg is het verboden deze elementen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te wijzigen, door te geven, te publiceren, aan te passen of op te slaan in welke vorm dan ook zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming of die van de eigenaar van deze elementen. In geval van schending van deze bepalingen kunnen passende juridische stappen worden ondernomen.

De gebruikte afbeeldingen en illustraties zijn eigendom van de heer Markus Doering (©Markus Doering).

Beperking van de aansprakelijkheid

Markus Doering kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die op de website wordt verspreid. Mr Markus Doering doet zijn uiterste best om de betrouwbaarheid van de informatie op deze website te garanderen. U bevestigt dat u deze informatie op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. In geen geval zal MrMarkus Doering aansprakelijk zijn voor fouten of weglatingen in de informatie die op de website gepubliceerd is, of voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, met inbegrip van toegankelijkheid, verlies van gegevens, schade, vernietiging of virussen die uw computerapparatuur kunnen aantasten en/of de aanwezigheid van virussen op deze website.

Websites die direct of indirect gelinkt zijn aan de www.le-juge.eu website staan niet onder haar controle. De heer Markus Doering kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van deze websites en oefent geen enkele controle uit op de inhoud ervan. Bijgevolg is het gebruik van een link die naar een andere website verwijst op uw eigen verantwoordelijkheid.